4F-MPH

Bij SpaceExpress kun je 4F-MPH kopen voor onderzoeksgerelateerde doeleinden. 4F-Methylfenidaat is een stimulerende stof vergelijkbaar met amfetaminen, afgeleid van ADHD-medicijn methylfenidaat. Het wordt gebruikt om concentratie en focus te verbeteren, maar de effecten variëren afhankelijk van individuele gevoeligheid, waaronder euforie, stimulatie, droge mond, verhoogde hartslag en hyperfocus.

Wat is 4F-MPH?

4F-MPH staat voor 4F-Methylfenidaat en het wordt ook wel 4F-Ritalin genoemd. Het is een psychoactieve stof die behoort tot de klasse van stimulerende middelen. Het is afgeleid van methylfenidaat, het actieve bestanddeel in medicijnen zoals Ritalin, die worden gebruikt voor de behandeling van aandachtsstoornissen zoals ADHD. Bij mensen met ADHD of ADD blijkt uit onderzoek dat 4F-Methylfenidaat voornamelijk een kalmerend effect heeft. Het vermindert mentale onrust, waardoor het gemakkelijker wordt om te focussen op specifieke taken. Dit resulteert in verbeterde prestaties.

Net als andere stimulerende middelen kan 4F-MPH de aandacht en alertheid verbeteren, evenals de stemming verheffen. Het exacte werkingsmechanisme van 4F is vergelijkbaar met dat van methylfenidaat en amfetaminen, waarbij het de heropname van neurotransmitters zoals dopamine en norepinefrine verhoogt.

Bevonden effecten van 4F-Methylfenidaat

De gerapporteerde effecten van 4F-MPH zijn vergelijkbaar met die van andere stimulerende middelen en kunnen variëren afhankelijk van de individuele gevoeligheid en de omgeving waarin de stof wordt ingenomen. Het volgende zijn enkele veel voorkomende effecten die onderzoekers hebben gemeld:

  1. Stimulatie en verhoogde alertheid: 4F-MPH staat bekend om zijn stimulerende effecten, wat zich vertaalt naar een verhoogde alertheid, energie en wakkerheid.
  2. Verbeterde concentratie en focus: Net als andere stimulerende middelen kan 4F-MPH de concentratie en focus verbeteren. Dit is een van de redenen waarom sommige mensen soortgelijke stoffen gebruiken in situaties waarin verbeterde cognitieve prestaties wenselijk zijn.
  3. Verhoogde euforie: Sommige gebruikers ervaren een gevoel van euforie, geluk of zelfvertrouwen na inname van 4F-MPH. Dit effect is echter niet universeel en kan variëren tussen individuen.
  4. Verhoogde energie: De stimulerende aard van 4F-MPH kan leiden tot een verhoogde fysieke en mentale energie.
  5. Onderdrukking van eetlust: Stimulerende middelen zoals 4F-MPH kunnen de eetlust onderdrukken, wat resulteert in verminderde hongergevoelens.

Hoelang werkt 4F-MPH

De werkingsduur en snelheid van 4F-Methylfenidaat kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze van toediening, dosering en individuele verschillen in metabolisme. Over het algemeen wordt aangenomen dat 4F-MPH een langere werkingsduur heeft in vergelijking met andere stimulerende middelen.

De orale inname van 4F-MPH kan leiden tot een langzamere maar langdurige afgifte van de stof, met een begin van de effecten binnen ongeveer 30 tot 60 minuten na inname. De piek-effecten worden meestal bereikt binnen 1 tot 2 uur na inname. De exacte duur van de werkzaamheid varieert, maar het effect kan tot 6 tot 10 uur aanhouden. 

Dosering 4F-Methylfenidaat

De dosering van 4F-Methylfenidaat (4F-MPH) kan variëren afhankelijk van factoren zoals individuele gevoeligheid, ervaring met stimulerende middelen, gewicht en tolerantie. Het is belangrijk om verstandig om te gaan met doseringen tijdens experimenten. Ver het algemeen worden echter de volgende richtlijnen aanbevolen voor dosering:

  • Lage dosis: Begin met een lage dosis van ongeveer 5 tot 10 milligram voor nieuwe testers om de individuele gevoeligheid te beoordelen en eventuele bijwerkingen te minimaliseren.
  • Gemiddelde dosis: Voor testers met meer ervaring en tolerantie, kan een dosis van 10 tot 20 milligram worden overwogen. Dit kan leiden tot een matig stimulerend effect.

Het is van vitaal belang om de dosering van 4F-MPH langzaam te verhogen en de effecten zorgvuldig te monitoren.

Chemische samenstelling van 4-Fluoro Methylfenidaat

De chemische structuur van 4F-MPH is gebaseerd op methylfenidaat, waarbij een fluoratoom wordt toegevoegd aan de molecuulstructuur. Hier is een vereenvoudigde weergave van de chemische structuur van 4F-MPH:

H

|

C H

/ \ |

C C--C--C--O

| |

F H

In deze weergave staat "C" voor koolstofatomen, "H" voor waterstofatomen, "O" voor zuurstofatomen, en "F" voor fluoratomen. De specifieke posities van de atomen en de precieze moleculaire geometrie worden hier vereenvoudigd weergegeven.

De toevoeging van het fluoratoom verandert de farmacologische eigenschappen van methylfenidaat, wat resulteert in verschillen in effecten en potentiële bijwerkingen tussen de twee stoffen.

Werkingsmechanisme van 4F-MPH

Het werkingsmechanisme van 4F-MPH is vergelijkbaar met dat van methylfenidaat en andere stimulerende middelen. Hier zijn de belangrijkste punten van het werkingsmechanisme:

  1. Heropname van neurotransmitters: 4F-MPH remt de heropname van neurotransmitters in de synaptische spleet. Dit betekent dat de stof de heropname van neurotransmitters zoals dopamine en norepinefrine door de presynaptische zenuwuiteinden vertraagt.
  2. Verhoogde neurotransmitterconcentraties: Door de heropname te remmen, blijven dopamine en norepinefrine langer in de synaptische spleet actief. Dit leidt tot verhoogde concentraties van deze neurotransmitters in de synaps, wat op zijn beurt de stimulerende effecten veroorzaakt.
  3. Centraal zenuwstelsel (CZS): De verhoogde concentraties van dopamine en norepinefrine in de synaptische spleet leiden tot stimulatie van het centrale zenuwstelsel (CZS). Het CZS omvat de hersenen en het ruggenmerg en reguleert een breed scala aan functies, waaronder alertheid, concentratie en stemming.

4F-MPH kopen?

Bij SpaceExpress.nl streven we ernaar om jou optimaal te ondersteunen met alle benodigdheden en informatie die je nodig hebt voor jouw onderzoek. Bij ons is 4F-Methylfenidaat te koop als 4F-MPH Ritalin Poeder, 4F-Ritalin of 4F-Ritalin XL. Zo kan je altijd het perfecte product voor jouw onderzoeksdoeleinden vinden. Kijk voor andere onderzoek gerelateerde producten bij bijvoorbeeld onze pagina over Benzodiazepinen of Cathinonen.

4F-Ritalin XL (5 stuks)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more