Arylcyclohexylamines

Arylcyclohexylamine

Bij Space Express kun je Arylcyclohexylamine chemicals kopen voor uitsluitend onderzoeksgerelateerde doeleinden. Arylcyclohexylamine is een categorie research chemicals die overeenkomt met ketamine, deze categorie komt in poedervorm. De effecten van Arylcyclohexylamine zijn uiteenlopend, afhankelijk van de doseringen en welk type chemical je onderzoekt. Het kan bijvoorbeeld een zwevend gevoel veroorzaken of een dromerig ‘buiten het lichaam’ gevoel. Bij lagere doseringen kan het juist opwekkend werken.

Wat is Arylcyclohexylamine?

Arylcyclohexylamines vormen een categorie psychoactieve stoffen die gerelateerd zijn aan fencyclidine. Fencyclidine, ook bekend als PCP (phencyclidine), is een dissociatieve anestheticum en hallucinogeen dat oorspronkelijk werd ontwikkeld als intraveneus anestheticum voor diergebruik. Het recreatieve gebruik van PCP is echter ook bekend vanwege het vermogen om een gevoel van euforie, dissociatie en hallucinaties op te wekken.

Deze stoffen bevatten een arylgroep op de cyclohexylamine-structuur en worden vaak aangeduid als dissociatieve anesthetica vanwege hun vermogen om de gebruiker te dissociëren van hun omgeving.

Arylcyclohexylamines hebben diverse effecten op het centrale zenuwstelsel, waaronder hallucinaties, desoriëntatie, verlies van motorische coördinatie en verdoving. Voorbeelden van veelvoorkomende arylcyclohexylamines zijn ketamine en methoxetamine.

Hoewel sommige arylcyclohexylamines, zoals ketamine, in de medische praktijk worden gebruikt als anesthetica, worden andere stoffen in deze categorie vaak recreatief gebruikt vanwege hun dissociatieve en hallucinogene eigenschappen.

Bevonden effecten van Arylcyclohexylamines

De effecten van arylcyclohexylamines kunnen variëren afhankelijk van de specifieke verbinding, dosering, individuele gevoeligheid en de omgeving waarin de stof wordt ingenomen, maar over het algemeen vertonen ze enkele gemeenschappelijke kenmerken. Hier zijn enkele mogelijke effecten van arylcyclohexylamines: 

Dissociatie: Arylcyclohexylamines staan bekend om hun dissociatieve effecten. Dit betekent dat ze de gebruiker het gevoel kunnen geven losgekoppeld te zijn van hun lichaam, omgeving of zelfs van de werkelijkheid.

Hallucinaties: Sommige arylcyclohexylamines kunnen hallucinaties veroorzaken, wat betekent dat gebruikers dingen kunnen zien, horen of ervaren die er niet echt zijn.

Euforie: Bij bepaalde doseringen kunnen arylcyclohexylamines een gevoel van euforie of welzijn opwekken.

Motorische disfunctie: Gebruik van deze stoffen kan leiden tot verlies van motorische coördinatie, waardoor bewegingen moeilijk kunnen worden.

Desoriëntatie: Gebruikers kunnen zich gedesoriënteerd voelen, wat betekent dat ze moeite hebben met het begrijpen van hun omgeving of hun positie daarin.

Verdoving: Sommige arylcyclohexylamines hebben verdovende effecten, wat kan resulteren in een verminderd gevoel van pijn of lichamelijke sensatie. 

Hoelang werkt Arylcyclohexylamine

De werkingsduur van arylcyclohexylamines kan variëren afhankelijk van het specifieke type verbinding dat wordt gebruikt, de dosering, de wijze van toediening en de individuele gevoeligheid. Over het algemeen hebben verschillende arylcyclohexylamines verschillende halfwaardetijden en werkingsprofielen.

Een voorbeeld is ketamine, een bekende arylcyclohexylamine. De werkingsduur van ketamine kan variëren, maar over het algemeen duurt de effectfase meestal ongeveer 1 tot 2 uur na intramusculaire toediening en 2 tot 3 uur na intraveneuze toediening. Bij recreatief gebruik worden deze tijden echter vaak als een ruwe schatting beschouwd, omdat individuele reacties en ervaringen sterk kunnen verschillen.

Dosering van Arylcyclohexylamine

De dosering van arylcyclohexylamineskan variëren afhankelijk van factoren zoals individuele gevoeligheid, ervaring met stimulerende middelen, gewicht en tolerantie. Het is belangrijk om verstandig om te gaan met doseringen tijdens experimenten. Over het algemeen worden echter de volgende richtlijnen aanbevolen voor dosering:

Lage dosis: Begin het onderzoek met een lage dosis van ongeveer 5 tot 10 milligram voor nieuwe testers om de individuele gevoeligheid te beoordelen en eventuele bijwerkingen te minimaliseren.

Gemiddelde dosis: Voor testers met meer ervaring en tolerantie, kan een dosis van 10 tot 20 milligram worden overwogen.

Het is van vitaal belang om de dosering van arylcyclohexylamines langzaam te verhogen en de effecten zorgvuldig te monitoren door de onderzoeker. 

Chemische samenstelling van Arylcyclohexylamine

De term "Arylcyclohexylamine" verwijst naar een klasse van chemische verbindingen met een specifieke structuur. De chemische samenstelling kan variëren binnen deze klasse, maar over het algemeen hebben arylcyclohexylamines een cyclohexylamine-kern met een arylgroep eraan verbonden. Deze klasse omvat verbindingen zoals phencyclidine (PCP), ketamine, en andere analogen. Hier is een vereenvoudigde weergave van de algemene structuur:

R

\

N

/

C-C

 / \

H H

De exacte samenstelling van arylcyclohexylamines kan echter verschillen, afhankelijk van de specifieke verbinding in kwestie. Het is belangrijk op te merken dat sommige van deze stoffen complexe moleculaire structuren hebben, en ze kunnen functionele groepen en substituenten bevatten die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Voor specifieke informatie over de chemische samenstelling van een bepaalde arylcyclohexylamine is het advies om de chemische structuur van die verbinding op te zoeken.

Werkingsmechanisme van Arylcyclohexylamine

Het werkingsmechanisme van arylcyclohexylamines, zoals ketamine en PCP, is complex en omvat interacties met verschillende neurotransmittersystemen in de hersenen. Hier zijn enkele algemene aspecten van het werkingsmechanisme:

NMDA-receptorantagonisme 

Arylcyclohexylamines staan bekend als NMDA-receptorantagonisten. Deze receptoren spelen een cruciale rol bij de overdracht van zenuwsignalen in de hersenen. Door het blokkeren van NMDA-receptoren kunnen arylcyclohexylamines de normale werking van glutamaat, een belangrijke neurotransmitter, beïnvloeden. Dit kan leiden tot dissociatieve en hallucinogene effecten.

Veranderingen in de glutamaatsignalering 

Door het blokkeren van NMDA-receptoren verstoren arylcyclohexylamines de normale glutamaatsignalering, wat kan bijdragen aan de dissociatieve effecten, zoals het gevoel van losgekoppeld zijn van de omgeving.

Invloed op andere neurotransmitters 

Naast het NMDA-receptorantagonisme kunnen arylcyclohexylamines ook interacties hebben met andere neurotransmitters, zoals dopamine, serotonine en noradrenaline. Deze interacties kunnen bijdragen aan verschillende effecten, waaronder de euforische en stimulerende effecten die soms worden waargenomen.

Neuroplasticiteit

Sommige arylcyclohexylamines worden geassocieerd met veranderingen in de neuroplasticiteit, wat de mogelijkheid van langdurige effecten en aanpassingen aan de hersenen suggereert.

Arylcyclohexylamine kopen? 

Bij SpaceExpress.nl streven we ernaar om jou optimaal te ondersteunen met alle benodigdheden en informatie die je nodig hebt voor jouw onderzoek. Bij ons zijn arylcyclohexylamines te koop als 2F-Ketamine en DCK Ketamine. Zo kan je altijd het perfecte product voor jouw onderzoeksdoeleinden vinden. Kijk voor andere onderzoek gerelateerde producten bij bijvoorbeeld onze pagina over Benzodiazepinen of Cyclohexanol.

DCK Ketamine
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more