Benzofuran

Benzofuran - Benzofury

Bij Space Express kun je Benzofuranen kopen voor uitsluitend onderzoeksgerelateerde doeleinden. Benzofuran, ook wel bekend als benzofury, is een onderzoekschemische stof die wordt verkocht in zowel poeder- als pilvorm. Het vertoont gelijkenissen met stoffen zoals MDMA, MDA en amfetamine. Op basis van beschikbaar onderzoek lijken de waargenomen effecten een combinatie te zijn van de verhelderende eigenschappen van bepaalde amfetamines en het sociale aspect van XTC/MDMA. Uit de resultaten van studies blijkt dat proefpersonen aangeven een toename van energie te ervaren, een gevoel van euforie te beleven en een versterking van hun zintuiglijke waarnemingen te constateren.

Wat zijn Benzofuranen?

Benzofuranen behoren tot de familie van heterocyclische organische verbindingen en hebben een sterk aromatische geur. Ze staan ook bekend als 2-benzofuran en coumaran, en vertonen structurele gelijkenissen met de bekende stof coumarine. De chemische structuur van benzofuranen omvat de fusie van een benzeenring en een furanring. Ze worden vaak gebruikt als bouwstenen in de synthese van farmaceutische geneesmiddelen en andere organische verbindingen. Daarnaast vinden ze toepassing in de industrie als weekmaker in polymeren.

Benzofuranen vertonen enige overeenkomst met andere psychoactieve stoffen, zoals MDMA en MDA, in hun effecten op het centrale zenuwstelsel. Onderzoek heeft aangetoond dat benzofuranen serotonine-releasers zijn, wat kan leiden tot een gevoel van euforie, empathie en verhoogde energie.

Over het algemeen zijn benzofuranen essentiële verbindingen in de organische chemie vanwege hun veelzijdige toepassingen. Het is van belang de risico's van hun potentiële psychoactieve effecten te begrijpen en ervoor te zorgen dat onderzoek alleen wordt uitgevoerd door professionals.

Bevonden effecten van Benzofuranen 

De effecten van benzofuranen, specifiek in de context van psychoactieve stoffen, variëren en zijn afhankelijk van factoren zoals de specifieke samenstelling van de stof, de dosering, de individuele gevoeligheid en de omgeving waarin de stof wordt ingenomen. Onderzoek naar de psychoactieve effecten van benzofuranen is mogelijk beperkt, en het is belangrijk op te merken dat het recreatief gebruik van deze stoffen risico's met zich meebrengt, waaronder gezondheidsrisico's. 

Over het algemeen vertonen benzofuranen overeenkomsten met andere psychoactieve stoffen, zoals MDMA, in hun effecten op het centrale zenuwstelsel. De gemelde effecten kunnen zijn:

Euforie: Gebruikers kunnen een gevoel van intense vreugde en welzijn ervaren.

Empathie: Sommige mensen melden een verhoogd gevoel van empathie en verbondenheid met anderen.

Verhoogde energie: Benzofuranen kunnen stimulerende effecten hebben, wat kan leiden tot een toename van energie.

Verhoogde sensorische waarneming: Sommige gebruikers hebben gemeld dat benzofuranen de zintuiglijke waarneming, zoals aanraking en gehoor, kunnen versterken.

Veranderd bewustzijn: Gebruik van psychoactieve stoffen kan leiden tot veranderingen in bewustzijn, waaronder veranderde perceptie van tijd en ruimte.

Serotonine-releaser: Benzofuranen kunnen de afgifte van serotonine bevorderen, wat een invloed kan hebben op stemming, emotie en slaap.

Hoelang werken benzofuranen?

De werkingsduur van benzofuranen variëren afhankelijk van de specifieke stof, de dosering, de individuele reactie en andere factoren. Benzofuranen zijn een klasse van psychoactieve stoffen en kunnen verschillende effecten hebben op het centrale zenuwstelsel.

Over het algemeen worden psychoactieve stoffen, inclusief benzofuranen, geassocieerd met een periode van effecten die begint na inname en geleidelijk afneemt naarmate de stof wordt gemetaboliseerd en uit het lichaam wordt geëlimineerd.

De werkingsduur van benzofuranen kan variëren van enkele uren tot mogelijk langer, afhankelijk van factoren zoals de specifieke chemische samenstelling van de stof en individuele variaties in metabolisme.

Dosering van Benzofuranen

Het doseeradvies voor benzofuranen, zoals bij elk psychoactieve stof, is complex en moet zeer voorzichtig worden benaderd. Het recreatief gebruik van benzofuranen is geassocieerd met risico's voor de gezondheid en kan onvoorspelbare effecten hebben. Begin altijd met een zeer lage dosis. De effecten van benzofuranen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de specifieke stof, de zuiverheid, de individuele reactie en meer.

Wees voorzichtig met herdosering: Het is risicovol om herhaaldelijk te doseren in korte tijd. Het lichaam van de tester heeft tijd nodig om de stof te metaboliseren en herdosering kan leiden tot onvoorspelbare effecten en een verhoogd risico op bijwerkingen.

Ken de samenstelling: Verschillende benzofuranen kunnen verschillende effecten hebben. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de specifieke samenstelling van de stof die je overweegt te gebruiken.

Zorg voor een veilige omgeving: Als je overweegt psychoactieve stoffen te gebruiken, doe dit dan in een veilige omgeving met betrouwbare onderzoekers en informeer altijd over wat je hebt ingenomen.

Chemische samenstelling van benzofuran

De term "benzofuran" verwijst naar een klasse van organische verbindingen die een fusie van een benzeenring en een furanring bevatten. De basiseenheid van benzofuran kan worden weergegeven als:

___

 / \

| |

 \___/

Hierin vertegenwoordigt de benzeenring de zeshoekige ring en de furanring de vijfhoekige ring. De specifieke chemische structuur van benzofuran kan echter variëren afhankelijk van de exacte verbinding binnen deze klasse. Benzofuranen kunnen verschillende substituenten en functionele groepen hebben, wat resulteert in verschillende isomeren.

Benzofuran zelf heeft een gemeenschappelijke naam, maar als je naar een specifieke benzofuraanverbinding verwijst, is het belangrijk om de chemische naam of formule van die specifieke verbinding te kennen. De samenstelling van specifieke benzofuranen kan variëren, en het is van belang om de exacte chemische structuur te kennen voor een gedetailleerde beschrijving van hun eigenschappen en gedrag.

Werkingsmechanisme van benzofuranen

Het werkingsmechanisme van benzofuranen, specifiek in de context van psychoactieve stoffen, is gerelateerd aan hun interactie met het centrale zenuwstelsel. Het exacte werkingsmechanisme kan echter variëren afhankelijk van de specifieke samenstelling van de benzofuraanverbinding. Over het algemeen zijn benzofuranen bekend als serotonine-releasers. Dit betekent dat ze de afgifte van de neurotransmitter serotonine bevorderen in de hersenen. Serotonine is een chemische boodschapper die betrokken is bij het reguleren van stemming, emotie, slaap en andere neurologische processen.

Het verhoogde niveau van serotonine, veroorzaakt door benzofuranen, kan leiden tot verschillende effecten, waaronder:

Euforie: Een gevoel van intense vreugde en welzijn.

Empathie: Verhoogde gevoeligheid voor de emoties van anderen.

Verhoogde energie: Stimulerende effecten die leiden tot een toename van fysieke en mentale energie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het recreatief gebruik van benzofuranen risico's voor de gezondheid met zich meebrengt. Overmatig gebruik kan leiden tot serotoninesyndroom, een potentieel ernstige aandoening die wordt gekenmerkt door symptomen zoals hoge lichaamstemperatuur, spierstijfheid, verwardheid en andere neurologische problemen. Bij Space Express is het alleen mogelijk om benzofuranen te kopen voor onderzoeksdoeleinden. 

Benzofuranen kopen? 

Bij SpaceExpress.nl streven we ernaar om jou optimaal te ondersteunen met alle benodigdheden en informatie die je nodig hebt voor jouw onderzoek. Bij ons zijn benzofuranen, ook wel benzofury, te koop als 5-MAPB en 6-APB. Zo kan je altijd het perfecte product voor jouw onderzoeksdoeleinden vinden. Kijk voor andere onderzoek gerelateerde producten bij bijvoorbeeld onze pagina over Cathinonen of Gefluoreerde chemicals.

6-APB
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more