Informatie over 2-MMC

2-MMC, ook bekend als 2-Methylmethcathinone, is een psychoactieve stof behorend tot de klasse van cathinonen. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn stimulerende effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak onderzocht en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

2-MMC is afgeleid van andere cathinonen en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de stimulerende eigenschappen van 2-MMC kan het effecten veroorzaken zoals verhoogde alertheid, energie, euforie en verminderde eetlust. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en dat het niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

 

Bevonden effecten van 2-MMC

De beschreven effecten van 2-MMC zijn vergelijkbaar met die van andere cathinonen, omdat het een stof is die de werking van neurotransmitters in de hersenen beïnvloedt, zoals dopamine, noradrenaline en serotonine. Hier zijn enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van 2-MMC:

Stimulatie: Het kan stimulerende effecten veroorzaken, zoals verhoogde alertheid, energie en opwinding.

Euforie: Het kan een gevoel van intense vreugde en welzijn induceren.

Verbeterde stemming: Het kan leiden tot een verbetering van de stemming, inclusief gevoelens van geluk en tevredenheid.

Verhoogde sociabiliteit: Gebruikers kunnen zich meer openstellen voor sociale interactie en communicatie.

Verhoogde hartslag en bloeddruk: Het kan fysiologische effecten veroorzaken zoals een verhoogde hartslag en bloeddruk.

Verhoogde libido: Sommige gebruikers melden een toename van de seksuele drang en opwinding.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van 2-MMC kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, de individuele gevoeligheid, de omgeving waarin het wordt gebruikt, en de aanwezigheid van andere stoffen. Bovendien zijn de effecten van 2-MMC niet volledig begrepen en kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

 

Dosering van 2-MMC

De dosering van 2-MMC kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, medische geschiedenis en het doel van het onderzoek. Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze informatie niet bedoeld is ter vervanging van medisch advies en dat doseringsinstructies altijd individueel moeten worden bepaald:

Startdosering: De aanbevolen startdosering van 2-MMC ligt doorgaans tussen de 50 mg en 100 mg voor orale inname, om de reactie van het individu te evalueren. Bij experimenteel gebruik is het belangrijk om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is essentieel om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. In sommige gevallen kan 2-MMC als een eenmalige dosis worden toegediend voor acute effecten, terwijl bij andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening wenselijk is.

Gebruik bij specifieke populaties: Bij ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen of specifieke bevolkingsgroepen, kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van 2-MMC en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Daarom wordt sterk aangeraden om onderzoek met 2-MMC alleen uit te voeren onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Houdbaarheid van 2-MMC

De houdbaarheid van 2-MMC, net als bij veel andere chemicaliën, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard. Over het algemeen wordt aanbevolen om 2-MMC te bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht.
Indien 2-MMC onder deze omstandigheden wordt bewaard, kan het zijn potentie behouden gedurende een langere periode. De exacte houdbaarheid kan echter variëren en is afhankelijk van de zuiverheid van het product, de verpakking en andere omgevingsfactoren.

Hoewel er geen specifieke studies zijn over de houdbaarheid van 2-MMC, is het raadzaam om het product regelmatig te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, geurveranderingen of het ontstaan van ongewenste bijproducten. Als er tekenen zijn van verslechtering, moet het product veilig worden verwijderd.

 

2-MMC kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. 2-MMC bestellen kan per halve gram, per hele gram,  per 5 gram of per 10 gram. Ook biedt Space Express 2-MMC pellets aan. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor Cathinonen ofgefluoreerde-chemicals.

CAS: 1246911-71-6
2-methylmethcathinone

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338
Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Hoeveelheid

0,5 Gram, 1 Gram, 5 Gram, 10 Gram

2-MMC
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more