Shop

Informatie over 2C-B-FLY

2C-B-FLY, ook bekend als 2-(8-broom-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]benzofuran-4-yl)ethanamine, is een psychoactieve stof behorend tot de klasse van fenylethylamines. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn hallucinogene effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak bestudeerd en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

2C-B-FLY is een analoog van het bekende hallucinogeen 2C-B en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn mogelijke toepassingen.

Vanwege de hallucinogene eigenschappen van 2C-B-FLY kan het effecten veroorzaken zoals veranderde percepties, intense visuele ervaringen en versterkte emoties. Het is van belang te benadrukken dat het gebruik ervan strikt beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en niet geschikt is voor menselijke consumptie.

 

Bevonden effecten van 2C-B-FLY

De gevonden effecten van 2C-B-FLY zijn vergelijkbaar met die van andere psychedelica, maar kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals dosis, individuele gevoeligheid en omgeving. Enkele typische effecten die geassocieerd worden met het gebruik van 2C-B-FLY zijn:

Visuele vervormingen:Gebruikers kunnen intense visuele hallucinaties ervaren, zoals veranderde kleuren, patronen en vervormingen van objecten.

Veranderde percepties:2C-B-FLY kan de perceptie van tijd, ruimte en de omgeving veranderen, waardoor gebruikers een vervormde waarneming van de realiteit kunnen ervaren.

Euforie:Sommige gebruikers melden een gevoel van intens geluk en welzijn tijdens het gebruik van 2C-B-FLY, vaak gepaard gaand met een gevoel van verbondenheid met de wereld om hen heen.

Verhoogde introspectie:Het kan leiden tot diepe zelfreflectie en innerlijke contemplatie, waardoor gebruikers inzicht krijgen in hun gedachten en emoties.

Veranderingen in emoties:Gebruikers kunnen variaties ervaren in hun emotionele toestand, variërend van intense vreugde tot angst of verwarring.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van 2C-B-FLY kunnen verschillen van persoon tot persoon en dat het gebruik ervan risico’s met zich meebrengt. Professionele begeleiding en toezicht worden sterk aanbevolen bij het gebruik van deze stof voor onderzoeksdoeleinden.

 

Dosering van 2C-B-FLY


Het doseren van 2C-B-FLY vereist nauwkeurigheid en voorzichtigheid vanwege de potentie en variabiliteit van de stof. Hier zijn algemene richtlijnen voor dosering, maar het is altijd verstandig om een ervaren gebruiker te raadplegen of professionele begeleiding te zoeken bij het doseren van 2C-B-FLY:

Startdosering:Het wordt aanbevolen om te beginnen met een lage dosis, meestal tussen 5 mg en 10 mg voor orale inname. Bij experimenteel gebruik is het essentieel om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering:Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is belangrijk om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes van bijvoorbeeld 2-3 mg, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren. Sommige mensen kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van 2C-B-FLY en hebben mogelijk lagere doses nodig, terwijl anderen hogere doses kunnen verdragen.

Weeg de dosis zorgvuldig:Het is cruciaal om een nauwkeurige weegschaal te gebruiken om de gewenste hoeveelheid 2C-B-FLY te meten. Zelfs kleine variaties in dosering kunnen grote verschillen in effecten veroorzaken, dus nauwkeurigheid is van vitaal belang.

Ken je eigen tolerantie:Iedereen reageert anders op psychedelica, dus het is belangrijk om je eigen tolerantie en gevoeligheid te begrijpen. Als je nieuw bent met 2C-B-FLY of vergelijkbare stoffen, begin dan altijd met een zeer lage dosis en bouw langzaam op.

Frequentie van toediening:De frequentie van toediening hangt af van het specifieke gebruiksscenario. Voor de meeste mensen is één dosis voldoende voor een volledige psychedelische ervaring. Het wordt echter sterk aanbevolen om periodes van rust tussen doses in acht te nemen om de opbouw van tolerantie te voorkomen en de mogelijke negatieve effecten te minimaliseren.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van 2C-B-FLY en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Professionele begeleiding en toezicht worden sterk aanbevolen bij het gebruik van deze stof voor onderzoeksdoeleinden.

 

Houdbaarheid van 2C-B-FLY

De houdbaarheid van 2C-B-FLY kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de manier waarop het wordt bewaard en de omgevingscondities. Over het algemeen wordt aanbevolen om 2C-B-FLY op een koele, droge plaats te bewaren, beschermd tegen licht en vocht.

Onder ideale omstandigheden kan 2C-B-FLY zijn potentie gedurende meerdere jaren behouden. Het is echter belangrijk om regelmatig de kwaliteit van de stof te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, geurveranderingen of de vorming van ongewenste bijproducten. Als er tekenen zijn van verslechtering, moet de stof veilig worden verwijderd.

Hoewel er geen specifieke studies zijn over de houdbaarheid van 2C-B-FLY, is het verstandig om de stof binnen een redelijke termijn te gebruiken om de beste resultaten te garanderen.

 

2C-B-FLY kopen bij Space Express

Bij Space Express doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Space Express verkoopt 2C-B-FLY in pellets van 10mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor Lysergamides  of Phenethylamine.

CAS 178557-21-6
2C-B-fly, 8-bromo-2,3,6,7-benzo-dihydro-difuran-ethylamine, 2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f] [1]benzofuran-4-yl)ethanamine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

2C-B-FLY
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more