Shop

Informatie over 2F-Ketamine

2F-Ketamine, ook bekend als 2-Fluorodeschloroketamine, is een psychoactieve stof die behoort tot de klasse van dissociatieve middelen. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn dissociatieve en hallucinogene effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak bestudeerd en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

2F-Ketamine is afgeleid van ketamine en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de dissociatieve eigenschappen van 2F-Ketamine kan het effecten veroorzaken zoals veranderde perceptie van tijd en ruimte, ego-verlies en een gevoel van loskoppeling van de omgeving. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en dat het niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

 

Bevonden effecten van 2F-Ketamine

De effecten van 2F-Ketamine kunnen vergelijkbaar zijn met die van andere dissociatieve middelen, maar specifieke bevindingen kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals dosis, individuele gevoeligheid en omgeving. Hier zijn enkele typische effecten die worden geassocieerd met het gebruik van 2F-Ketamine:

 Dissociatie: Gebruikers kunnen een gevoel van scheiding ervaren tussen hun geest en lichaam, wat kan leiden tot een verminderd gevoel van verbondenheid met de fysieke wereld.

Veranderde perceptie: 2F-Ketamine kan de perceptie van tijd, ruimte en de omgeving veranderen, waardoor gebruikers een vervormde waarneming kunnen ervaren.

Euforie: Sommige gebruikers melden een gevoel van intense welzijn en geluk tijdens het gebruik van 2F-Ketamine.

Verdoofd gevoel: Het kan leiden tot een verminderd gevoel van pijn en een algemene verdoofdheid van de zintuigen.

Hallucinaties: In hogere doses kan 2F-Ketamine visuele, auditieve of tactiele hallucinaties veroorzaken, hoewel deze minder vaak voorkomen dan bij klassieke hallucinogenen.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van 2F-Ketamine kunnen variëren en dat het gebruik ervan risico’s met zich meebrengt. Professionele begeleiding en toezicht worden sterk aanbevolen bij het gebruik van deze stof voor onderzoeksdoeleinden.

 

Dosering van 2F-Ketamine

Het doseren van 2F-Ketamine vereist nauwkeurigheid en voorzichtigheid, omdat de juiste dosering kan variëren afhankelijk van factoren zoals individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen en het beoogde gebruik. Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor dosering, maar het is belangrijk om een ervaren gebruiker te raadplegen of professionele begeleiding te zoeken bij het doseren van 2F-Ketamine:

Startdosering: Het wordt aanbevolen om te beginnen met een lage dosis, meestal tussen 10 mg en 20 mg, afhankelijk van de zuiverheid van het product. Bij experimenteel gebruik is het essentieel om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is belangrijk om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren. Sommige mensen hebben mogelijk een hogere dosis nodig om de gewenste effecten te bereiken, maar dit moet geleidelijk worden gedaan.

Weeg de dosis zorgvuldig: Bij het doseren van 2F-Ketamine is het cruciaal om een nauwkeurige weegschaal te gebruiken om de gewenste hoeveelheid te meten. Zelfs kleine variaties in dosering kunnen grote verschillen in effecten veroorzaken, dus nauwkeurigheid is van vitaal belang.

Ken je eigen tolerantie: Iedereen reageert anders op dissociatieve middelen, dus het is belangrijk om je eigen tolerantie en gevoeligheid te begrijpen. Als je nieuw bent met 2F-Ketamine of vergelijkbare stoffen, begin dan altijd met een zeer lage dosis en bouw langzaam op.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. Het wordt echter sterk aanbevolen om periodes van rust tussen doses in acht te nemen om de opbouw van tolerantie en mogelijke negatieve effecten te voorkomen.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van 2F-Ketamine en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Professionele begeleiding en toezicht worden sterk aanbevolen bij het gebruik van deze stof voor onderzoeksdoeleinden.

 

2F-Ketamine kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Space Express verkoopt 2F-Ketamine per halve gram, per hele gram, per 5 gram of per 10 gram. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor Arylcyclohexylamines of benzodiazepinen.

 

CAS: 111982-50-4
2-FDCK, 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one, 2F-Ketamine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Hoeveelheid

0,5 Gram, 1 Gram, 5 Gram, 10 Gram

2F-Ketamine
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more