Informatie over 3-FA

3-FA, ook bekend als 3-Fluoroamphetamine, is een krachtige psychoactieve stof behorend tot de amfetamineklasse. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn stimulerende effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt intensief bestudeerd en gesynthetiseerd door organische chemici voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

Afgeleid van andere amfetaminen, heeft 3-FA specifieke chemische modificaties ondergaan die zijn eigenschappen en effecten beïnvloeden. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in onderzoeksomgevingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische kenmerken, evenals zijn mogelijke toepassingen.

Vanwege zijn stimulerende eigenschappen kan 3-FA effecten veroorzaken zoals verhoogde alertheid, energie, euforie en verminderde eetlust. Het is echter van cruciaal belang op te merken dat het gebruik ervan strikt beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

Bevonden effecten van 3-FA

De bevonden effecten van 3-FA kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosering, individuele gevoeligheid en de omgeving waarin het wordt gebruikt. Over het algemeen kunnen de effecten van 3-FA worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

Stimulerende effecten: 3-FA staat bekend om zijn stimulerende effecten, zoals verhoogde alertheid, energie en waakzaamheid. Gebruikers kunnen zich actiever en meer gefocust voelen na consumptie van 3-FA.

Euforie: Sommige gebruikers ervaren een gevoel van euforie na het innemen van 3-FA, waarbij ze zich gelukkiger en meer tevreden voelen.

Verbeterde cognitieve functie: 3-FA kan ook leiden tot verbeterde cognitieve functies, zoals verbeterd geheugen, concentratie en cognitieve prestaties.

Verhoogde sociale interactie: Sommige gebruikers melden een toename van sociale interactie en communicatievaardigheden na het innemen van 3-FA, waardoor ze zich meer op hun gemak voelen in sociale situaties.

Verhoogde fysieke activiteit: 3-FA kan leiden tot verhoogde fysieke activiteit en energieniveaus, waardoor gebruikers zich meer gemotiveerd voelen om te bewegen en activiteiten te ondernemen.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van 3-FA kunnen verschillen tussen individuen en dat het gebruik ervan risico’s met zich meebrengt. Gebruikers moeten voorzichtig zijn en de stof alleen gebruiken voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel.

Dosering van 3-FA

Het doseren van 3-FA vereist zorgvuldige overweging en moet worden aangepast aan individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, lichaamsgewicht en het gewenste effect. Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor het doseren van 3-FA:

Begin met een lage dosis: Als je voor het eerst 3-FA gebruikt of als je niet bekend bent met je gevoeligheid voor deze stof, begin dan met een lage dosis. Een typische startdosering kan bijvoorbeeld tussen de 25 mg en 50 mg liggen.

Weeg de dosis nauwkeurig af: Het is belangrijk om de dosis 3-FA nauwkeurig af te wegen met een precisieweegschaal. Zelfs kleine variaties in dosering kunnen grote verschillen in effect veroorzaken, dus zorg ervoor dat je een betrouwbare weegschaal gebruikt.

Verhoog de dosis voorzichtig: Als je eenmaal bekend bent met de reactie van je lichaam op 3-FA, kun je de dosis geleidelijk verhogen. Dit kan worden gedaan in stappen van 10 mg tot 20 mg, afhankelijk van hoe je reageert op lagere doses.

Houd rekening met de duur van de effecten: De effecten van 3-FA kunnen enkele uren aanhouden, dus doseer niet te laat op de dag als je wilt kunnen slapen. Plan je dosering zorgvuldig om ervoor te zorgen dat je de effecten kunt ervaren op een moment dat geschikt is voor jou.

Wees bewust van de risico’s: Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s en bijwerkingen van 3-FA, waaronder verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, nervositeit en slapeloosheid. Gebruik 3-FA daarom verstandig en doseer niet te vaak of te veel.

Raadpleeg professionele hulp indien nodig: Als je twijfelt over de dosering van 3-FA of als je gezondheidsproblemen hebt, raadpleeg dan altijd een arts of een andere gekwalificeerde medische professional voordat je deze stof gebruikt.

Houdbaarheid van 3-FA

De houdbaarheid van 3-FA kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard en de zuiverheid van het product. Over het algemeen gelden echter enkele richtlijnen voor het bewaren van 3-FA om de potentie en stabiliteit ervan te behouden:

Opslagomstandigheden: Het wordt aanbevolen om 3-FA op te slaan op een koele, droge plaats, zoals een afgesloten container op kamertemperatuur. Blootstelling aan vocht, warmte en direct zonlicht kan de chemische samenstelling van 3-FA veranderen en de potentie verminderen.

Bescherming tegen licht: Blootstelling aan direct zonlicht of fel licht kan de chemische samenstelling van 3-FA beïnvloeden. Bewaar het daarom op een donkere plaats, bij voorkeur in een luchtdichte container of verpakking die licht blokkeert.

Controle op tekenen van achteruitgang: Hoewel er geen specifieke studies zijn naar de houdbaarheid van 3-FA, is het belangrijk om regelmatig het product te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals veranderingen in kleur, textuur of geur. Als je enige tekenen van verslechtering opmerkt, is het mogelijk dat de potentie van 3-FA is afgenomen.

Gebruik binnen een redelijke termijn: Hoewel 3-FA over het algemeen stabiel is bij juiste opslag, is het toch aan te raden om het binnen een redelijke termijn te gebruiken. Langdurige opslag kan leiden tot verminderde potentie en kwaliteit van het product.

Het is belangrijk op te merken dat de houdbaarheid van 3-FA kan variëren en dat bovenstaande richtlijnen algemene aanbevelingen zijn. Het is altijd het beste om voorzichtig te zijn en het gebruik van 3-FA te beperken tot onderzoeksdoeleinden onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel.

3-FA kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Space Express verkoopt 3-FA pellets van 30mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor cathinonen of gefluoreerde-chemicals.

 

CAS: 17-16-59-2
3-Fluoroamphetamine, 1-(3-Fluorophenyl)-2-propanamine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

 

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

3-FA
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more