Shop

Informatie over 4-HO-MET

4-HO-MET, ook bekend als 4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine, is een psychoactieve stof behorend tot de klasse van tryptamines. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn hallucinogene effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak bestudeerd en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

4-HO-MET is een structureel analoog van psilocine en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de hallucinogene eigenschappen van 4-HO-MET kan het effecten veroorzaken zoals veranderde percepties, kleurrijke visuele patronen, en verhoogde introspectie. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

Bevonden effecten van 4-HO-MET

De bevonden effecten van 4-HO-MET zijn vergelijkbaar met die van andere psychedelica, omdat het een stof is die de serotonine-receptoren in de hersenen beïnvloedt. Hier zijn enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van 4-HO-MET:

Visuele vervormingen: Gebruikers ervaren vaak visuele hallucinaties, zoals veranderde kleuren, patronen en vervormingen van objecten.

Verhoogde introspectie: 4-HO-MET kan leiden tot diepe zelfreflectie en innerlijke contemplatie, waardoor gebruikers inzicht krijgen in hun gedachten en emoties.

Euforie: Het kan een gevoel van intens geluk en welzijn veroorzaken, vaak gepaard gaand met een gevoel van verbondenheid met de wereld om hen heen.

Veranderde percepties: Gebruikers kunnen veranderingen ervaren in hun perceptie van tijd, ruimte en hun eigen lichaam, wat kan leiden tot een gevoel van verwondering en verwarring.

Spirituele ervaringen: Sommige mensen melden dat ze tijdens het gebruik van 4-HO-MET spirituele of mystieke ervaringen hebben, zoals het gevoel verbonden te zijn met het universum of een hogere kracht.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van 4-HO-MET kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, de individuele gevoeligheid, de omgeving waarin het wordt gebruikt en de gemoedstoestand van de gebruiker. Bovendien zijn de effecten van 4-HO-MET niet volledig begrepen en kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

Dosering van 4-HO-MET

Het doseren van 4-HO-MET vereist zorgvuldige overweging en nauwkeurige metingen vanwege de potentie en variabiliteit van de stof. Hier zijn algemene richtlijnen voor dosering, maar het is altijd verstandig om een ervaren gebruiker te raadplegen of een professionele gids te volgen bij het gebruik van psychedelica.

Startdosering: De aanbevolen startdosering van 4-HO-MET ligt doorgaans tussen de 10 mg en 20 mg voor orale inname. Bij experimenteel gebruik is het belangrijk om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen. Dit kan variëren afhankelijk van factoren zoals lichaamsgewicht, metabolisme en gevoeligheid voor psychedelica.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is essentieel om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren. Sommige mensen kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van 4-HO-MET en hebben mogelijk lagere doses nodig, terwijl anderen hogere doses kunnen verdragen.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke gebruiksscenario. Voor de meeste mensen is één dosis voldoende voor een volledige psychedelische ervaring. Het wordt echter sterk aanbevolen om periodes van rust tussen doses in acht te nemen om de opbouw van tolerantie te voorkomen en de mogelijke negatieve effecten te minimaliseren.

Weeg de dosis zorgvuldig: Bij het doseren van 4-HO-MET is het cruciaal om een nauwkeurige weegschaal te gebruiken om de gewenste hoeveelheid te meten. Omdat zelfs kleine variaties in dosering grote verschillen in effecten kunnen veroorzaken, is het belangrijk om zeer nauwkeurig te zijn.

Ken je eigen tolerantie en gevoeligheid: Iedereen reageert anders op psychedelica, dus het is belangrijk om je eigen tolerantie en gevoeligheid te begrijpen. Als je nieuw bent met 4-HO-MET of psychedelica in het algemeen, begin dan altijd met een zeer lage dosis en bouw langzaam op.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van 4-HO-MET en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Het gebruik ervan wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

Houdbaarheid van 4-HO-MET

De houdbaarheid van 4-HO-MET kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard en de omgevingscondities. Over het algemeen wordt aanbevolen om 4-HO-MET op te slaan op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht.

Onder ideale omstandigheden kan 4-HO-MET zijn potentie gedurende meerdere jaren behouden. Het is echter belangrijk om regelmatig de kwaliteit van de stof te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, geurveranderingen of de vorming van ongewenste bijproducten. Als er tekenen zijn van verslechtering, moet de stof veilig worden verwijderd.

Hoewel er geen specifieke studies zijn over de houdbaarheid van 4-HO-MET, is het verstandig om de stof binnen een redelijke termijn te gebruiken om de beste resultaten te garanderen.

4-HO-MET kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Space Express verkoopt 4-HO-MET in pellets van 20mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor Lysergamides of Phenethylamine.

CAS: 77872-41-4
4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338
Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

4-HO-MET
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more