Shop

Informatie over 4F-Ritalin

4F-Ritalin is een Research Chemical en een derivaat van methylfenidaat, dat algemeen bekendstaat als Ritalin. Het valt onder de categorie van de gesubstitueerde fenylethylaminen en behoort tot de phenidate-klasse. 4F-Ritalin is een psychoactieve stof die het centrale zenuwstelsel beïnvloedt en gelijkenissen vertoont met andere stimulerende middelen zoals amfetaminen.

Bevonden effecten van 4F-Ritalin

De effecten van 4F-Ritalin zijn niet uitgebreid onderzocht bij mensen (wij verkopen dit product uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden!), maar vanwege zijn structurele gelijkenis met methylfenidaat (Ritalin) wordt verondersteld dat het vergelijkbare effecten heeft. Denk hierbij aan:

Verhoogde alertheid: 4F-Ritalin kan de alertheid verbeteren en vermoeidheid verminderen, waardoor gebruikers zich meer wakker en alert voelen.

Verbeterde concentratie: Het kan de concentratie en het vermogen om taken uit te voeren verbeteren, waardoor het mogelijk gemakkelijker wordt om zich te focussen op specifieke taken of activiteiten.

Stimulerende effecten: Zoals bij andere stimulerende middelen, kan 4F-Ritalin een gevoel van verhoogde energie en activiteit veroorzaken.

Verhoogde hartslag en bloeddruk: Het gebruik van stimulerende middelen zoals 4F-Ritalin kan leiden tot een verhoogde hartslag en bloeddruk, wat potentieel gevaarlijk kan zijn voor mensen met hart- en vaatziekten of andere medische aandoeningen.

Verminderde eetlust: Sommige gebruikers ervaren verminderde eetlust als gevolg van het gebruik van 4F-Ritalin.

Het is belangrijk om op te merken dat de effecten van 4F-Ritalin kunnen variëren van persoon tot persoon en afhankelijk zijn van factoren zoals dosering, individuele gevoeligheid, en eventueel gebruik van andere stoffen. Het gebruik van 4F-Ritalin brengt ook potentiële risico’s en bijwerkingen met zich mee, daarom is voorzichtigheid geboden en moet men altijd het advies van een gezondheidsdeskundige raadplegen voordat men deze stof gebruikt.

Hoelang werkt 4F-Ritalin

De werking van 4F-Ritalin is sterk afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn er persoonlijke omstandigheden, maar ook de dosering van invloed op de werking. Wij willen benadrukken dat 4F-Ritalin bij ons alleen verkocht wordt voor onderzoeksdoeleinden en geen adviezen geven over dosering. Wel wijzen onderzoeken uit dat de werking van 4F-Ritalin, afhankelijk van de persoonlijke situatie, ongeveer 4 tot 6 uur aanhoudt.

Houdbaarheid van 4F-Ritalin

Als onderzoekschemische stof valt 4F-Ritalin buiten reguliere farmaceutische richtlijnen voor houdbaarheid en opslag. De exacte houdbaarheid van 4F-Ritalin kan daarom variëren afhankelijk van factoren zoals de zuiverheid van het product, de omstandigheden van opslag en de kwaliteit van de verpakking. Over het algemeen is het raadzaam om research chemicals zoals 4F-Ritalin op een koele, droge plaats te bewaren, weg van direct zonlicht en vocht. Dit kan helpen om de stabiliteit van de stof te behouden gedurende een langere periode. Bij Space-Express zorgen wij voor een optimale bewaring, zodat wij een maximale houdbaarheid kunnen garanderen.

4F-Ritalin kopen bij Space-Express

Ben jij op zoek naar een plek om veilig en vertrouwd 4F-Ritalin te kopen? Dan zit je bij Space-Express.nl helemaal goed. Wij doen altijd ons uiterste best om jou zo goed als mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek naar 4F-Ritalin. Dit product zijn de 4F-Ritalin pellets, maar je hebt ook nog de keuze uit:

Lees voordat je een aankoop doet altijd eerst de veiligheidsvoorschriften!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CAS: 1354631-33-6

4-Fluormethylfenidaat, 4F-MPH, 4F-Ritallin,4-Fluoromethylphenidate

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

Inhoud alleen geschikt voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor consumptie of huishoudelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING/GEVARENAANDUIDINGEN:

H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water.

Raadpleeg verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen

Hoeveelheid

10 stuks, 50 stuks, 100 stuks

4F-Ritalin pellets
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more