Informatie over 6-APB

6-APB, ook bekend als 6-(2-aminopropyl)benzofuraan, is een psychoactieve stof behorend tot de klasse van fenylethylaminen. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn stimulerende en empathogene effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak onderzocht en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

6-APB is afgeleid van andere fenylethylaminen en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische kenmerken, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de stimulerende en empathogene eigenschappen van 6-APB kan het effecten veroorzaken zoals verhoogde alertheid, energie, euforie en verminderde eetlust. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

 

Bevonden effecten van 6-APB

De bevonden effecten van 6-APB zijn divers en kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosering, individuele gevoeligheid, en de omgeving waarin het wordt gebruikt. Over het algemeen kunnen de effecten van 6-APB worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

Stimulerende effecten: 6-APB staat bekend om zijn stimulerende effecten, waaronder verhoogde alertheid, energie en fysieke activiteit. Gebruikers kunnen zich meer wakker, actief en gefocust voelen na het innemen van 6-APB.

Empathogene effecten: Net als andere fenylethylaminen kan 6-APB empathogene effecten veroorzaken, wat betekent dat het gevoelens van verbondenheid, empathie en emotionele openheid kan bevorderen. Gebruikers kunnen een sterkere emotionele band ervaren met anderen en zich meer verbonden voelen tijdens sociale interacties.

Euforische effecten: 6-APB staat ook bekend om zijn euforische effecten, waarbij gebruikers een intense gevoel van gelukzaligheid, tevredenheid en welzijn ervaren. Deze euforische stemming kan gepaard gaan met een verhoogde stemming en een positieve kijk op het leven.

Veranderingen in perceptie: Sommige gebruikers ervaren ook veranderingen in perceptie na het innemen van 6-APB. Dit kan variëren van mild tot intens en kan onder meer veranderingen in de waarneming van tijd, ruimte, kleuren en geluiden omvatten.

Fysieke effecten: Naast de mentale effecten kan 6-APB ook verschillende fysieke effecten veroorzaken, waaronder verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, zweten, trillingen, en een verhoogde lichaamstemperatuur. Deze effecten kunnen echter ook ongewenst zijn en variëren afhankelijk van de dosering en individuele gevoeligheid.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van 6-APB kunnen variëren van persoon tot persoon en dat het gebruik ervan risico’s met zich meebrengt. Het wordt sterk aanbevolen om 6-APB alleen te gebruiken onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Dosering van 6-APB


Het doseren van 6-APB vereist zorgvuldige overweging en moet worden aangepast aan individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, lichaamsgewicht en het gewenste effect. Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor het doseren van 6-APB:

Begin met een lage dosis: Als je voor het eerst 6-APB gebruikt of als je niet bekend bent met je gevoeligheid voor deze stof, begin dan met een lage dosis. Dit kan bijvoorbeeld tussen de 50 mg en 100 mg zijn, afhankelijk van de zuiverheid van het product.

Weeg de dosis nauwkeurig af: Het is belangrijk om de dosis 6-APB nauwkeurig af te wegen met een precisieweegschaal. Zelfs kleine variaties in dosering kunnen grote verschillen in effect veroorzaken, dus zorg ervoor dat je een betrouwbare weegschaal gebruikt.

Verhoog de dosis voorzichtig: Als je eenmaal bekend bent met de reactie van je lichaam op 6-APB, kun je de dosis geleidelijk verhogen. Dit kan worden gedaan in stappen van 25 mg tot 50 mg, afhankelijk van hoe je reageert op lagere doses.

Houd rekening met de duur van de effecten: De effecten van 6-APB kunnen enkele uren aanhouden, dus doseer niet te laat op de dag als je wilt kunnen slapen. Plan je dosering zorgvuldig om ervoor te zorgen dat je de effecten kunt ervaren op een moment dat geschikt is voor jou.

Wees bewust van de risico’s: Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s en bijwerkingen van 6-APB, waaronder verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, oververhitting en serotoninesyndroom bij hoge doses. Gebruik 6-APB daarom verstandig en doseer niet te vaak of te veel.

Raadpleeg professionele hulp indien nodig: Als je twijfelt over de dosering van 6-APB of als je gezondheidsproblemen hebt, raadpleeg dan altijd een arts of een andere gekwalificeerde medische professional voordat je deze stof gebruikt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze richtlijnen algemene adviezen zijn en dat de optimale dosering van 6-APB voor elk individu kan verschillen. Het is altijd het beste om voorzichtig te zijn en het gebruik van 6-APB te beperken tot onderzoeksdoeleinden onder toezicht van gekwalificeerd medisch personeel.

 

Houdbaarheid van 6-APB

De houdbaarheid van 6-APB kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard en de zuiverheid van het product. Over het algemeen gelden echter enkele richtlijnen voor het bewaren van 6-APB om de potentie en stabiliteit ervan te behouden:

Bewaar het op een koele, droge plaats: Het wordt aanbevolen om 6-APB op te slaan op een koele en droge plaats, zoals een afgesloten container op kamertemperatuur. Blootstelling aan vocht, warmte en direct zonlicht kan de chemische samenstelling van 6-APB veranderen en de potentie verminderen.

Bescherm het tegen licht: Blootstelling aan direct zonlicht of fel licht kan de chemische samenstelling van 6-APB beïnvloeden. Bewaar het daarom op een donkere plaats, bij voorkeur in een luchtdichte container of verpakking die licht blokkeert.

Controleer regelmatig op tekenen van achteruitgang: Hoewel er geen specifieke studies zijn naar de houdbaarheid van 6-APB, is het belangrijk om regelmatig het product te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals veranderingen in kleur, textuur of geur. Als je enige tekenen van verslechtering opmerkt, is het mogelijk dat de potentie van 6-APB is afgenomen.

Gebruik het binnen een redelijke termijn: Hoewel 6-APB over het algemeen stabiel is bij juiste opslag, is het toch aan te raden om het binnen een redelijke termijn te gebruiken. Langdurige opslag kan leiden tot verminderde potentie en kwaliteit van het product.

Het is belangrijk op te merken dat de houdbaarheid van 6-APB kan variëren en dat bovenstaande richtlijnen algemene aanbevelingen zijn.

6-APB kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl streven we ernaar u van alle benodigde informatie te voorzien voor uw onderzoek. Wij verkopen 6-APB in pellets van 100mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kunt u ook onze pagina’s bezoeken voor pfenethylamine, arylcyclohexylamines of tryptamine.

CAS: 286834-85-3
6-APB, Benzofury, 6-(2-Aminopropyl)benzofuran, 1-(benzofuran-6-yl)propan-2-amine

Bevat chemicaliën! Lees deze VEILIGHEIDSINSTRUCTIES voordat u opent.
Gevaarlijke verklaringen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor consumptie of huishoudelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WAARSCHUWING
GEVAARLIJKE VERKLARINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Zie voor verdere mogelijke gevaarsverklaringen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Lees het etiket voordat u gaat gebruiken.
P233 Bewaar de verpakking goed gesloten.
P261 Inademing vermijden.
P305, P351, P338
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Raadpleeg voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen een arts.

6-APB
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more