Shop

Direct naar Veiligheidsvoorschriften

Informatie over Bromazolam

Bromazolam behoort tot de benzodiazepine klasse, die op grote schaal wordt onderzocht en ontwikkeld sinds de ontdekking van chlordiazepoxide in de jaren 1950. Chlordiazepoxide was het eerste benzodiazepine dat op de markt kwam en markeerde het begin van een nieuw tijdperk in de behandeling van angststoornissen en andere aandoeningen.

Benzodiazepinen worden vaak gesynthetiseerd door organische chemici in laboratoria. De structuur van Bromazolam is afgeleid van andere benzodiazepines, en het heeft bepaalde chemische aanpassingen die de specifieke eigenschappen en effecten ervan bepalen.

Bevonden effecten van Bromazolam

De beschreven effecten van bromazolam zijn vergelijkbaar met die van andere benzodiazepines, omdat het een stof is die de werking van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen beïnvloedt. Hier zijn enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van Bromazolam

Anxiolyse: Het heeft een anxiolytisch effect, wat betekent dat het angstgevoelens kan verminderen.

Sedatie: Het kan een kalmerend effect hebben, wat nuttig kan zijn bij de behandeling van slapeloosheid of om de algemene spanning te verminderen.

Spierverslapping: Net als andere benzodiazepines kan bromazolam spierontspanning veroorzaken.

Anticonvulsie: Het heeft anticonvulsieve eigenschappen, wat betekent dat het de neiging heeft om de frequentie en intensiteit van epileptische aanvallen te verminderen.

Dosering van Bromazolam

De dosering van Bromazolam kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de individuele gevoeligheid, medische geschiedenis en de specifieke aandoening die wordt behandeld. Daarnaast moet het doel van het onderzoek in acht genomen worden en de dosering daarop worden afgesteld om het gewenste resultaat te behalen. De gemiddelde dosering ligt rond de 2,5 mg en de gemiddelde werkingsduur van een Bromazolam pellet is circa 6 tot 8 uur.

Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is essentieel om te benadrukken dat deze informatie niet bedoeld is als vervanging voor medisch advies en dat doseringsinstructies altijd individueel worden bepaald:

Startdosering

De startdosering van Bromazolam kan variëren, maar wordt vaak ingesteld op een lage hoeveelheid om de respons van het individu te beoordelen.

Aanpassing van de dosering

De arts kan de dosering aanpassen op basis van de individuele behoeften en reactie op de medicatie. Het is essentieel om eventuele wijzigingen in de dosering alleen onder medisch toezicht door te voeren.

Frequentie van toediening

De frequentie van toediening hangt af van het doel van het onderzoek. In sommige gevallen kan Bromazolam als een eenmalige dosis worden toegediend, terwijl bij andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening wenselijk is.

Gebruik bij ouderen en specifieke populaties

Bij ouderen en bepaalde bevolkingsgroepen kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege verminderde metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren.

Houdbaarheid van Bromazolam

De houdbaarheid van Bromazolam, zoals bij veel medicijnen, kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard. Over het algemeen wordt het aanbevolen om soortgelijke producten te bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht. Mocht er aan deze voorwaarden voldaan worden, dan kan Bromazolam tot 2 jaar bewaard worden.

Bromazolam kopen bij Space-Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Bromazolam bestellen doe je per 5 pellets. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor Benzofuran of Arylcyclohexylamines.

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CAS: 71368-80-4
8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P)volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412


VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338
Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Bromazolam (5 stuks)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more