Shop

Informatie over NEP

NEP, voluit N-Ethylpentedrone, is een research chemical behorend tot de klasse van cathinonen. Net als andere verbindingen in deze klasse staat NEP bekend om zijn stimulerende effecten op het centrale zenuwstelsel. Het wordt vaak gesynthetiseerd en onderzocht door organische chemici voor wetenschappelijke doeleinden.

NEP is afgeleid van andere cathinonen en vertoont specifieke chemische eigenschappen die zijn effecten beïnvloeden. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische, fysiologische eigenschappen en potentiële toepassingen.

Vanwege zijn stimulerende eigenschappen kan NEP effecten veroorzaken zoals verhoogde alertheid, energie, euforie en verminderde eetlust. Het is echter van cruciaal belang op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en dat het niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

Bevonden effecten van NEP

De effecten van NEP zijn vergelijkbaar met die van andere cathinonen, aangezien het de werking van neurotransmitters in de hersenen beïnvloedt, zoals dopamine, noradrenaline en serotonine. Hier zijn enkele typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van NEP:

Stimulatie: NEP kan stimulerende effecten veroorzaken, zoals verhoogde alertheid, energie en opwinding.

Euforie: Gebruik van NEP kan een gevoel van intense vreugde en welzijn teweegbrengen.

Verbeterde stemming: Het kan leiden tot een verbetering van de stemming, inclusief gevoelens van geluk en tevredenheid.

Verhoogde sociabiliteit: Gebruikers kunnen zich meer openstellen voor sociale interactie en communicatie.

Verhoogde hartslag en bloeddruk: NEP kan fysiologische effecten veroorzaken zoals een verhoogde hartslag en bloeddruk.

Verhoogde libido: Sommige gebruikers melden een toename van de seksuele drang en opwinding.

Het is echter belangrijk op te merken dat de effecten van NEP kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, individuele gevoeligheid, omgeving en de aanwezigheid van andere stoffen. De effecten van NEP zijn niet volledig begrepen en kunnen onvoorspelbaar zijn. Het gebruik ervan brengt risico’s met zich mee en wordt sterk afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

Dosering van NEP

De dosering van NEP kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder individuele gevoeligheid, ervaring met vergelijkbare stoffen, medische geschiedenis en het doel van het onderzoek. Hier zijn enkele algemene richtlijnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze informatie niet bedoeld is ter vervanging van medisch advies:

Startdosering: De aanbevolen startdosering van NEP ligt doorgaans tussen de 50 mg en 100 mg voor orale inname, om de reactie van het individu te evalueren. Bij experimenteel gebruik is het belangrijk om altijd met een lage dosis te beginnen om de tolerantie en gevoeligheid te beoordelen.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis worden aangepast. Het is essentieel om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren.

Frequentie van toediening: De frequentie van toediening hangt af van het specifieke onderzoeksprotocol. In sommige gevallen kan NEP als een eenmalige dosis worden toegediend voor acute effecten, terwijl bij andere onderzoeksdoeleinden regelmatige toediening wenselijk is.

Gebruik bij specifieke populaties: Bij ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen of specifieke bevolkingsgroepen, kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren.

Het is van vitaal belang om voorzichtig te zijn bij het doseren van NEP en altijd de risico’s en mogelijke bijwerkingen te overwegen. Daarom wordt sterk aangeraden om onderzoek met NEP alleen uit. 

Houdbaarheid van NEP

De houdbaarheid van NEP, net als bij veel andere chemicaliën, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard. Het wordt over het algemeen aanbevolen om NEP op te slaan op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht.

Onder deze omstandigheden kan NEP zijn potentie behouden gedurende een langere periode. De exacte houdbaarheid kan echter variëren en is afhankelijk van de zuiverheid van het product, de verpakking en andere omgevingsfactoren.

Hoewel er geen specifieke studies zijn over de houdbaarheid van NEP, is het raadzaam om het product regelmatig te controleren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, geurveranderingen of het ontstaan van ongewenste bijproducten. Als er tekenen zijn van verslechtering, moet het product veilig worden verwijderd.

NEP kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. NEP bestellen kan per halve gram, per hele gram,  per 5 gram of per 10 gram.Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor cathinonen of gefluoreerde-chemicals.

 

CAS Nummer: 779974-89-9
N-Ethylpentedrone, N-Ethyl-nor-pentedrone, Ethyl-pentedrone, NEP

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Hoeveelheid

0,5 Gram, 1 Gram, 5 Gram, 10 Gram

N-E-P Poeder
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more