Shop

Informatie over O-DSMT

O-Desmethyltramadol (O-DSMT) is een psychoactieve stof die behoort tot de klasse van opioïden. Deze klasse van verbindingen staat bekend om zijn pijnstillende en sedatieve effecten op het centrale zenuwstelsel en wordt vaak bestudeerd en gesynthetiseerd door organische chemici voor onderzoeksdoeleinden.

O-DSMT is afgeleid van tramadol en heeft specifieke chemische aanpassingen die de eigenschappen en effecten ervan beïnvloeden. Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksinstellingen om inzicht te krijgen in zijn farmacologische en fysiologische eigenschappen, evenals zijn potentiële toepassingen.

Vanwege de pijnstillende eigenschappen van O-DSMT kan het effecten veroorzaken zoals verlichting van pijn, ontspanning en een gevoel van welzijn. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot wetenschappelijk onderzoek en dat het niet bedoeld is voor menselijke consumptie.

 

Bevonden effecten van O-DSMT

De effecten van O-DSMT zijn vergelijkbaar met die van andere opioïden, vanwege zijn affiniteit voor de opioïdereceptoren in de hersenen. Enkele van de typische effecten die kunnen optreden bij het gebruik van O-DSMT zijn:

Pijnverlichting: O-DSMT staat bekend om zijn sterke pijnstillende eigenschappen, waardoor het effectief kan zijn bij het verlichten van matige tot ernstige pijn.

Sedatie: Omdat het een opioïde is, kan O-DSMT sedatieve effecten veroorzaken, wat resulteert in een gevoel van ontspanning en verminderde alertheid.

Euforie: Sommige gebruikers ervaren een gevoel van intense vreugde en welzijn bij het gebruik van O-DSMT, wat kan bijdragen aan zijn potentieel voor misbruik.

Vertraagde ademhaling: Net als andere opioïden kan O-DSMT de ademhaling vertragen, vooral bij hogere doses, wat een potentieel gevaarlijk effect kan zijn.

Misselijkheid en braken: Sommige gebruikers ervaren gastro-intestinale bijwerkingen zoals misselijkheid en braken bij het gebruik van O-DSMT.

Het is belangrijk op te merken dat de effecten van O-DSMT kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de dosis, de individuele gevoeligheid, en de aanwezigheid van andere stoffen. Omdat opioïden potentieel verslavend en gevaarlijk kunnen zijn bij misbruik, wordt het gebruik van O-DSMT afgeraden zonder professionele begeleiding en toezicht.

 

 

Dosering van O-DSMT

Het doseren van O-DSMT moet met de grootste voorzichtigheid worden uitgevoerd vanwege de potentie en de risico’s van opioïden. Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor het doseren van O-DSMT:

Startdosering: Het wordt aanbevolen om te beginnen met een lage dosis O-DSMT om de individuele reactie te evalueren. Dit kan typisch variëren van 2,5 mg tot 5 mg voor mensen met weinig of geen tolerantie voor opioïden.

Aanpassing van de dosering: Na evaluatie van de reactie op de startdosering kan de dosis indien nodig worden aangepast. Het is belangrijk om de dosering langzaam te verhogen, met kleine stapjes, om ongewenste bijwerkingen te minimaliseren. De aanpassing van de dosis moet altijd worden uitgevoerd onder toezicht van een gekwalificeerde zorgverlener.

Frequentie van toediening De frequentie van toediening hangt af van de behoefte aan pijnverlichting en de duur van de werking van O-DSMT. Het kan variëren van één tot meerdere keren per dag, afhankelijk van de ernst van de pijn en de reactie van het individu op de medicatie.

Specifieke populaties: Bij ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, of specifieke bevolkingsgroepen kunnen lagere doseringen nodig zijn vanwege variaties in metabolische capaciteit en andere fysiologische factoren. Deze populaties moeten speciale aandacht krijgen en de dosering moet worden aangepast op basis van individuele behoeften en omstandigheden.

Het is van vitaal belang om de doseringsinstructies van O-DSMT strikt op te volgen en nooit de aanbevolen dosis te overschrijden zonder advies van een zorgverlener. Omdat opioïden potentieel verslavend zijn en ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, moet het gebruik van O-DSMT altijd plaatsvinden onder toezicht van een medisch professional.

 

Houdbaarheid van O-DSMT

De houdbaarheid van O-DSMT kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de manier waarop het wordt bewaard en de omgevingscondities. Over het algemeen blijft O-DSMT stabiel en behoudt het zijn potentie gedurende een lange periode als het op de juiste manier wordt bewaard.

Het wordt aanbevolen om O-DSMT op te slaan op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vocht. De ideale opslagtemperatuur ligt vaak tussen de 15°C en 25°C. Het is belangrijk om het geneesmiddel in de originele verpakking te bewaren en de verpakking goed afgesloten te houden om blootstelling aan vocht te minimaliseren.

Onder deze omstandigheden kan O-DSMT zijn potentie gedurende een lange periode behouden. Het is echter altijd verstandig om de vervaldatum op de verpakking te controleren en het product regelmatig te inspecteren op tekenen van achteruitgang, zoals verkleuring, geurveranderingen of de vorming van ongewenste bijproducten.

Als er tekenen zijn van verslechtering, moet het product veilig worden verwijderd en mag het niet worden gebruikt. Het is belangrijk om niet-gebruikte O-DSMT veilig weg te gooien volgens de juiste voorschriften voor medicijnafval.

 

O-DSMT kopen bij Space Express

Bij SpaceExpress.nl doen wij ons best om jou zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigdheden en informatie voor jouw onderzoek. Space Express verkoopt O-DSMT in poedervorm per halve gram per hele gram maar ook in pellets van 30mg. Voor andere onderzoeksgerelateerde producten kan je bijvoorbeeld terecht bij onze pagina’s voor cathinonen of gefluoreerde-chemicals.

CAS-nummer 83952-85-0
2-FMA, 2-Fluoromethamphetamine, 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine, o-Fluoromethamphetamine

Bevat chemische stoffen! Lees voor het openen eerst deze VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gevarenaanduidingen (H) en voorzorgsmaatregelen (P) volgens Globally Harmonised System of Classificationand Labelling of Chemicals (GHS)
Inhoud alleen geschikt voor onderzoeks-doeleinden. Niet voor consumptie of huis- houdelijk gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren!

WARNING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Raadpleeg verdere mogelijke gevarenaanduidingen:
H301, H311, H312, H225, H332, H336, H351, H370, H412

VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 inademen vermijden.
P305, P351, P338 

Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk, blijven spoelen met water. Raadpleeg een deskundige voor verdere mogelijke voorzorgsmaatregelen.

O-DSMT (0,5 gram)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more